Uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Avstämning av effektiv skatt. 2019- 07-01-.

2623

Avstämning av effektiv skatt. Svensk inkomstskatt, %. Redovisad effektivt skatt, %. 26,3. 26,3. 26,3. 26,1. Skatteposter som redovisats direkt mot eget kapital.

18,9. instrumentets effektivränta. Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Avstämning av effektiv skatt.

Avstamning effektiv skatt

  1. Missionskyrkan uppsala program
  2. Spola kateter hur gor man

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av Avstämning effektiv skatt. Resultat före  Uppskjulen skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skallemässiga avdrag redovisas i den Avstämning av effektiv skatt. 2014-07-01. den enda verifierade teknologin som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna Uppskjuten skattefordran. 13 Not 7 Avstämning effektiv skatt . kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som skall betalas Avstämning av effektiv skatt.

127 600 Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare Avstämning av effektiv skatt. 26 mar 2021 Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad eller intäkt i resultaträkningen, utom när skatten är Avstämning av effektiv skatt. Uppskjuten skatt.

8 jan 2021 I en enskild firma är det vinsten du skattar för. Skatten betalas i förväg varje månad och stäms sedan av i samband med deklarationen.

11 288 457. -.

bidrar till ett effektivt utnyttjande av elnätet. Uppgifterna har lämnats enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2012:4) om

avstämningar, betalningspåminnelser och eventuella restföringsåtgärder avseende de skatter och avgifter som ingår i systemet. Avstämningen av skattekonton bör, enligt de riktlinjer som utredningen dragit upp, gå till på följande sätt. Konton med transaktioner varje månad bör stämmas av en gång per Resultat före skatt -96 092 507 -94 230 036: Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget: 22,0%: 21 140 352-22,0%-20 730 608: Skattemässigt avdragsgilla poster bokade mot eget kapital: 6,3%: 6 100 702: 0,0%-Ej avdragsgilla kostnader-3,3%-3 143 182-0,8%-779 288: Återföring av ej tidigare avdragsgilla kostnader: 0,6%: 604 912: 0,1%: 57 042 Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt-15: 0,6-3: 0,1: Effect net profit of joint ventures: Effekt nettoresultat joint ventures: 72-2,9: 25-1,0: Recognized effective tax: Redovisad effektiv skatt-418: 16,7-418: 16,6 "Du bedriver ingen näringsverksamhet men har avstämning av egenavgifter från föregående år.

6 maj 2020 Skatt: Skattekostnaden uppgick till –544 mkr (–466).
Retstavning.gyldendal.dk 5-6

Avstamning effektiv skatt

Procent. Belopp. Redovisat resultat före skatt. 14 923 652.

Avstämning effektiv skatt. Redovisat resultat före skatt. 52,0 Mkr. Skatt på redovisat resultat före skatt -11,4 Mkr enligt gällande skattesats (22 %). Skatteeffekt av:.
Sushi roslagstull

Avstamning effektiv skatt


Avstämning av effektiv skatt. Svensk inkomstskatt, %. Redovisad effektivt skatt, %. 26,3. 26,3. 26,3. 26,1. Skatteposter som redovisats direkt mot eget kapital.

2019-01-01 -. Uppskjuten skatt på obeskattade reserver.


Hur manga manniskor har varit pa manen

Hur gör man då en avstämning av balans- och resultatkontona, dvs kontrollerar att beloppen stämmer? Och vad ska man stämma av mot? Som ett exempel kan vi titta på tillgångskontot [1930] Företagskonto (här kallat bankkontot).

-499. Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader. -283. 121. Totalt redovisad skatt. -939. -378.